SF7011 máy bán tự động pallet gỗ notching Machine

Mô tả ngắn gọn

Máy có thể notch các Stringer của pallet gỗ như theo quy trình:

Đặt 3 miếng chiều (mỗi chiều dày ≤ 50mm) với nhau ở phía bên trái hoặc bên phải, bấm hai nút bắt đầu bằng cả hai tay, 4 giây sau notch đầu tiên được thực hiện.

Sau đó chuyển giao cho các bánh đối diện, lặp lại trên hành động, và làm việc notching được thực hiện.

Tiến trình cài đặt