* Bài viết này bao gồm quá trình sản xuất pallet gỗ.

Lấy vật liệu pallet

Các vật liệu pallet gỗ phổ biến là sàn gỗ, khối lập phương, khối, vv.

Vật liệu pallet cắt

Hai loại máy cắt theo các vật liệu pallet khác nhau.

A. cắt bỏ thấy

cắt sàn pallet, ngăn chặn

B. đôi cuối Trim Saw

đôi cuối Trim thấy cắt cả hai đầu của gỗ

Vật liệu pallet chà

Máy chà nhám là cần thiết khi vật liệu gỗ có nấm mốc hoặc bụi.

Máy mài

Cắt góc

Máy cắt cắt góc

Notching

cnotching máy

Cắt góc

cắt góc

Nailing

Máy đóng đinh

Quá trình khác

Các pallet gỗ sẽ được thực hiện sau khi ghi nhãn, nhiệt quá trình điều trị.