Về chúng tôi

Về chúng tôi2018-12-28T03:38:07+08:00

BEING LIST

Một nơi mà mọi người có thể nhận được thông tin dễ dàng hơn.

Về chúng tôi

Cuộc sống hiện đại là một mạng lưới phức tạp với sự quá tải thông tin. Thật khó để tìm thấy một câu trả lời toàn diện và có tổ chức bằng cách tìm kiếm đơn giản trên internet.

Chúng tôi tin rằng đây là một điều rất có ý nghĩa để xây dựng một nền tảng để chia sẻ kiến ​​thức và tiết kiệm thời gian của mọi người. Và sẽ có ngày càng nhiều tình nguyện viên có thể tham gia với chúng tôi và chia sẻ kiến ​​thức.